ALLMÄNNA VILLKOR

Inledning

Välkommen till vår webbplats. Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna
villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Information som tillhandahålls av oss på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av våra produkter eller tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av produkter eller tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges nedan.

Vi kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om från tid till annan gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja webbplatsen.

Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats vår egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa Allmänna villkor är förbehållna oss.

Varumärken

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor får vårt varumärke endast användas efter skriftligt godkännande från oss. Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa Allmänna villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.

Köp

Snipp kan enbart hantera beställningar gjorda på vår webbsida http://www.snipp.nu. I nuläget kan vi inte behandla beställningar via telefon, e-post eller brev.

För att lägga en order på snipp.nu måste du vara minst 18 år gammal och bosatt i Sverige, Danmark, Norge eller Finland.

Kunden måste också tillhandahålla en leveransadress, kontaktuppgifter (så som telefonnummer, mobil eller fast telefon, och en e-postadress). Som kund är det du som ansvarar för att din information är korrekt ifylld innan dess att beställning görs.

Avtal och bekräftelse av order

Vid beställning på Snipp.nu ingås ett avtal först när Snipp bekräftat ordern. Orderbekräftelsen visas på din skärm när betalningen är genomförd. En kopia på denna skickas också till den e-postadress du har angivit för att lägga din order.

Prissättning och valuta

Alla priser på Snipp.nu visas i SEK och är inklusive svensk moms (25 %). Priserna kan ändras och erbjudanden kan dras in när som helst. Priserna som visas när kunden lägger sin order gäller under hela orderprocessen.

Rabatter och kampanjkoder

Snipp erbjuder då och då olika typer av kampanjer. Kampanjerna visas i varukorgen, och om du har en rabattkod anger du denna i shoppingbagen.

Presentkort

När du slutför ditt köp av presentkort har du accepterat villkoren nedan och bokningsbeloppet kommer att debiteras ditt kort. Presentkortet gäller enbart som betalning när du betalar här på vår webbsida http://www.snipp.nu

Presentkortet skickas till den e-postadress som angetts som mottagare av presentkortet i
samband med köpet. Efter utfört köp får du ett kvitto via e-post. Kontrollera att kvittot och personuppgifter överensstämmer med det du beställt. Presentkort hos Snipp är inte återbetalningsbara. Presentkortet är giltigt i ett år från inköpstillfället. Giltighetstiden står på presentkortet.

Betalning

När du beställer från snipp.nu kan du välja mellan ett flertal olika betalsätt.

Direktbetalning

Om du som kund är ansluten till en Internetbank hos SEB, Swedbank, Nordea eller Svenska Handelsbanken kan du genomföra en så kallad direktbetalning. När du väljer alternativet direktbetalning slussas du vidare till din valda Internetbank. Du loggar in på Internetbanken på vanligt sätt och signerar din betalning. Pengarna dras direkt från ditt bankkonto när du godkänner transaktionen.

Bank-/kreditkort

Du kan betala med bank-/kreditkort utfärdat av VISA eller MasterCard. Köpet verifieras genom säkra servrar där du godkänner din betalning. Alla transaktioner hanteras i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI-DSS, som är framtagen av bl.a. VISA och MasterCard.

Vissa kortutgivare kräver extra validering genom BankID eller 3D-secure. Beloppet reserveras på ditt kort vid ordertillfället och dras när ordern skickas.

Swish

Direktbetalning via Swish är ett snabbt och enkelt betalningsalternativ. Swishbetalning förutsätter att du har Swish samt BankID säkerhetsapp på mobilen. När du väljer Swish som betalningsalternativ fyller du i ditt mobilnummer som är kopplat till appen, och slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.

Leverans av kort till och från oss

När du lagt din beställning hos oss ska du skicka in ditt betalkort till oss. Om du vill kan du välja att skicka ditt paket rekommenderat. Om inte så ansvarar du som kund för att vi erhåller kortet. Det är först då Snipp mottagit kortet som Snipp ansvarar för det.

Normalt levererar Snipp dina varor inom 72 timmar från det att ditt kort kommit oss tillhanda. Under högsäsong eller vid särskilda kampanjer kan leveranstiden vara något längre. Ditt kort skickas spårbart. Efter det att kortet lämnat Snipp har vi inte längre ansvar för försändelsen.

Byte och Retur

Eftersom du själv bestämmer utformningen på ditt kort och designen inte går att reversera har du som kund inte rätt att returnera eller återta ditt köp.
Som kund har du givetvis rätt att få ersättning om det blivit fel på tjänsten eller kortet – efter vår behandling – inte går att använda som det är tänkt.
Snipp erbjuder 90 dagars garanti. För att nyttja garantin ska det föreligga fel på kortet.

Ångerrätt

Enligt distans och hemförsäljningslagen har du som kund en ångerrätt på 14 dagar. Eftersom alla köp på Snipp.nu är specialbeställda efter kundens önskemål finns det ingen ångerrätt på de produkter som utformats speciellt efter dina önskemål.

Reklamation

Snipp garanterar att varje produkt går igenom strikta kvalitetskontroller och funktionskontroller.
Materialet som används samt gravering i materialet kan skilja sig åt något då det är produkter som görs i enlighet med varje kunds önskemål.

Skulle ett kort trots det som angivits ovan inte fungera eller ha gått sönder genom vår bearbetning så kommer Snipp att behandla din reklamation. Reklamationsrätten är 3 år. Snipp behöver en noggrann beskrivning avseende vad som anses vara fel på varan. Reklamation ska ske omedelbart efter det att felet upptäcks om det rör sig om yttre skal. Om du som kund använder kortet efter det att du upptäckt ett fel är det svårt att göra en bedömning. Om det yttre felet beror på användning kan reklamation inte godtas.

För fel avseende funktion är skälig tid att reklamera senast 2 månader efter att felet upptäckts.

Bästa sättet att reklamera en vara är att vända sig direkt till oss genom att skicka ett mail till info@snipp.nu där du beskriver vad som är fel. Snipp vill ha foto eller film av den felaktiga produkten för att på ett korrekt sätt kunna bedöma felet. Skicka inte tillbaka kortet till oss innan ni fått reklamationen godkänd.

Vid tvist hänvisas alltid till Allmänna reklamationsnämnden, http://www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholmrekommendation

Länkar till andra webbplatser

För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har vi inkluderat länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana
webbplatser. En länk från vår webbplats är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.

Information som lämnas till oss

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

Särskilda villkor gällande våra produkter och tjänster

För våra produkter och tjänster gäller förutom dessa Allmänna villkor även nedanstående särskilda villkor. Du uppmanas att noggrant läsa dessa särskilda villkor innan du beställer produkter eller tjänster från oss.

Om ditt kort fastnar eller sväljs i Bankomat så är Snipp inte skyldiga att ersätta kortet. Kunden rekommenderas att inte använda kortet i kortläsare eller maskiner som kräver att mer än halva kortet sätts in.

Snipp garanterar aldrig att kvaliteten på produkter, information, tjänster eller annat material som kunden har köpt eller tagit emot av oss kommer att uppfylla kundens förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

Snipp ansvarar inte för repor eller annat slitage som kan uppkomma på kortet i takt med att det används. Snipp ansvarar inte heller för självförvållade skador som uppstår i samband med att kortet sätts in i maskiner eller bankomater eller självförvållande skador som uppkommit i samband med användandet.

Du som kund har ett långtgående ansvar att inte använda dig av bilder som du inte har tillåtelse att använda.

Du får inte använda dig av bilder som innehåller kränkande innehåll oaktat om det kränkande på grund av en persons etnicitet, religion eller sexuella läggning.

Det är kundens ansvar att säkerställa att all form av design eller bilder som laddas upp på den egna kortdesignen inte är upphovsrättsligt skyddad.

Du som kund har eget ansvar för att ta reda på om du har rätt ålder för att inneha ett betal eller kreditkort.

Som kund har du ansvaret för att ta reda på om uppgradering av kort strider mot den aktuella bankens regler för kort.

Snipps produkter är endast avsedda att uppfylla ett estetiskt ändamål. Bearbetningen som görs
är endast ägnad för privat bruk och om den utfärdade banken kräver att få tillbaka kortet ligger det på kundens ansvar. Det är ditt ansvar som kund att kontrollera bankens regler och bankpolicyer. Om banken kräver ersättning för ett kort som bearbetats är det kunden som får stå den kostnaden.

Upphörande av access/avtal

Vi äger efter eget gottfinnande säga upp eller stänga av din tillgång till hela eller delar av denna webbplats oavsett anledning.

Om avtal med dig sägs upp eller annars upphör att gälla så skall restriktionerna gällande användandet av denna webbplats och ovannämnda friskrivning samt regler om lagval och tvistlösning enligt nedan fortsätta att gälla trots att övriga delar av avtalet upphör att gälla.


Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta en beställning eller någon del eller innehåll därav utan förvarning. Snipp är inte ansvarig gentemot dig som kund eller tredje part för ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänst/beställning.

Lagval och tvistlösning

Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av allmän domstol.

Personuppgifter/Cookies

Vi tillhandahåller särskild information om hur personuppgifter och cookies hanteras och du uppmanas att läsa igenom även denna information.

Fullständig reglering

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och oss.